Phang em nhân viên mới nhỏ nhắn lồn nhiều lông

  • #1
  • #2
  • #3
  • 29.7K
    53%48

    Phang em nhân viên mới nhỏ nhắn lồn nhiều lông, em teen này mới xin vào làm được ở một văn phòng là nhân viên mới lại là nữ nên em được các đồng nghiệp khác giúp đỡ rất nhiều, mới mấy ngày đầu đi làm nhưng do khối lượng công việc quá lớn nên em đã phải tăng ca, một nam đồng nghiệp khác thấy em quá nhiều việc nên đã tình nguyện ở lại giúp em giải quyết nốt, sau khi đã xong việc để đáp lại công mà anh đồng nghiệp đã giúp mình em teen đã lén vụng trộm với anh ngay tại công ty.