Mẹ kế trẻ bị con trai của chồng địt cực sướng

  • #1
  • #2
  • #3
  • 15.2K
    74%12
    Mẹ kế trẻ bị con trai của chồng địt cực sướng, bố mới lấy mẹ kế trẻ đẹp này về mà còn sống chung nữa thì sao mà cậu không có suy nghĩ muốn địt cho được, nay bố đi về quê vài hôm thế là cậu đã tận dụng cơ hội gạ mẹ kế làm tình luôn, mà người mẹ kế này chỉ hơn cậu có vài tuổi nên cũng không từ chối mà đã đồng ý rồi bú cặc của cậu cực kì hăng rồi banh lồn ra cho cậu nhấp luôn.