Em nữ sinh đi du lịch cùng với giáo viên chủ nhiệm

  • #1
  • #2
  • #3
  • 48.5K
    72%46
    Em nữ sinh đi du lịch cùng với giáo viên chủ nhiệm, vao ngày tổng kết cuối năm học, thầy chủ nhiệm liền rủ em nữ sinh đi du lịch, em không ngờ lại trở thành nô lệ tình dục của thầy, đúng là tuổi học sinh, hàng họ em còn ngon vô cùng, làm tình với thấy em cảm thấy vô cùng sung sướng, những cú nhấp của thầy khiến em đạt cực khoái và rên lên cực dâm, lồn em co bóp liên tục khiến cho thầy không trụ nổi mà bắn vào lồn em luôn.