Đêm giáng sinh sung sướng cùng 2 sếp nữ

  • #1
  • #2
  • #3
  • 12.4K
    68%7
    Đêm giáng sinh sung sướng cùng 2 sếp nữ, đêm giáng sinh nam nhân viên này được 2 sếp nữ mời về nhà dự tiệc giáng sinh ở nhà, được cấp trên chủ động mời về nhà làm sao nhân viên cấp dưới dám từ chối, cứ nghĩ là sẽ có rất đông người nhưng khi về nhà 2 sếp thì chỉ có đúng 3 người vì 2 sếp cùng thích nam nhân viên này nên đã nhân dịp giáng sinh để rủ nam nhân viên may mắn này về nhà gạ địt.