Chén con bạn thân thời thơ ấu hàng cực ngon

  • #1
  • #2
  • #3
  • 16.1K
    71%33
    Chén con bạn thân thời thơ ấu hàng cực ngon, nhậu ở quán quen tôi tình cờ gặp lại cô bạn chơi từ thời nhỏ của mình lâu ngày không gặp bây giờ nhìn em ngon và xinh quá, gặp lại bạn cũ tôi cầm chén rượu sang mời em vài chén rồi được rủ em ngồi cùng uống luôn, sau khi nhậu xong tôi đã được cô bạn nhờ đưa em về nhà vì em không có xe nhưng khi đến trước một khách sạn em nó đã chủ động rủ tôi lên đó giao lưu...