Chén 2 con bạn cùng phòng đang mải chơi game

  • #1
  • #2
  • #3
  • 14.3K
    73%10
    Chén 2 con bạn cùng phòng đang mải chơi game, nay có dịp sang nhà 2 con bạn chơi mà nhìn 2 đứa nó cứ mải mê chơi game mà không quan tâm có ai đang xuất hiện thế là cậu đã liền tạo sự bất ngờ bằng cách vạch cặc của mình ra rồi đến gần 2 con bạn khiến cho sự nứng lồn ấy sao mà có thể đứng nhìn được cơ chứ mà cứ liên tục tranh nhau bú cặc rồi cưỡi ngựa cậu luôn rồi...