3 ngày gặp lại và làm tình với bạn học cũ

  • #1
  • #2
  • #3
  • 14.8K
    63%21
    3 ngày gặp lại và làm tình với bạn học cũ, đi trên phố tôi tình cờ gặp lại cô bạn học cũ ngồi cùng bàn thời cấp 3 của mình em lớn nhìn xinh đẹp quá chạy ngay đến trò chuyện với em, lâu ngày mới gặp lại tôi và cô bạn học cũ có rất nhiều chuyện để nói với em biết em đang tìm nhà tạm thời chưa có chỗ ở tôi đã rủ em về nhà mình ở, trong thời gian ở chung nhà với cô bạn cũ tôi và em đã ngủ với nhau như vợ chồng.